Закон України Про внесення змін до Закону України "Про інформацію" Докладніше...
Закон України "Про доступ до публічної інформації" Докладніше...
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" Докладніше...

Публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Таємна інформація - інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

Службова інформація - міститься в документах суб’єктів владних повноважень, що становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Запит на інформацію (зразок )

Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації в комунальному закладі "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 92 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу П.П. Набойченка" - Ляпунова Ольга Василівна, директор

61090 м. Харків, вул. Новоприміська, 66, тел. 725-17-54

Кiлькiсть переглядiв: 353