/Files/images/sayt_vihovna/Виховна робота в школі.gif

Тема виховної роботи КЗ «ХЗОШ №92»: «Формування патріотичних якостей учнів шляхом упровадження національно-патріотичної концепції»

Змістовою основою шкільної політики у сфері виховання є програма «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (затверджена наказом МОН України №1133 від 17.12 2007)

Метою виховання є становлення морально–духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання і критерієм ефективності виховного процесу.

Виховання КЗ «ХЗОШ №92» має ґрунтуватися на таких принципах:

- принцип гуманістичної орієнтації виховання;
- принцип соціальної адекватності виховання;
- принцип індивідуалізації виховання учнів;
- принцип соціального загартування дітей;
- принцип проектування та конструювання виховного процесу;
- принцип цілісності.

Зміст виховання :

- ціннісне ставлення до суспільства, держави;
- ціннісне ставлення до родини, людей;
- ціннісне ставлення до природи;
- ціннісне ставлення до мистецтва та культури;
- ціннісне ставлення до себе;
- ціннісне ставлення до праці

Схема - алгоритм виховної роботи КЗ "ХЗОШ № 92"

/Files/images/sayt_vihovna/samovryaduvannya/iVgrT4kZ6UA.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 449